Kraftfahrerkreis

Vereinte Kraftfahrerkreise

Kraftfahrerkreis Aschaffenburg-Miltenberg

Kraftfahrerkreis Augsburg

Kraftfahrerkreis Bergstraße

Kraftfahrerkreis Chemnitz-Zwickau

Kraftfahrerkreis Düren-Aachen

Kraftfahrerkreis Eifel 

Kraftfahrerkreis Freiburg-Offenburg

Kraftfahrerkreis Großenhain-Dresden

Kraftfahrerkreis Halle (S) - Weißenfels

Kraftfahrerkreis Hannover-Hameln

Kraftfahrerkreis Köln-Düsseldorf

Kraftfahrerkreis Magdeburg-Harz

Kraftfahrerkreis Neubrandenburg

Kraftfahrerkreis Nürnberg

Kraftfahrerkreis Schweinfurt

Kraftfahrerkreis Wuppertal-Bergisches Land
ZEITSTRAHL DER KRAFTFAHRERKREISE

 

- Kraftfahrerkreis Aschaffenburg-Miltenberg 12/2011

- Kraftfahrerkreis Hannover-Hameln 13.02.2016

- Kraftfahrerkreis Düren-Aachen 25.06.2016

- Kraftfahrerkreis Chemnitz-Zwickau 25.06.2016

- Kraftfahrerkreis Magdeburg-Harz 01.10.2016

- Kraftfahrerkreis Schweinfurt 12.11.2016

- Kraftfahrerkreis Halle/S.-Weißenfels 18.02.2017

- Kraftfahrerkreis Großenhain-Dresden 01.04.2017

- Kraftfahrerkreis Freiburg-Offenburg 21.10.2017

- Kraftfahrerkreis Wuppertal-Bergisches Land              02.02.2018

- Kraftfahrerkreis Nürnberg 08.04.2018

- Kraftfahrerkreis Bodensee 03.10.2018

- Kraftfahrerkreis Neubrandenburg 14.11.2018

- Kraftfahrerkreis Köln-Düsseldorf 10.12.2018

- Kraftfahrerkreis Augsburg 22.12.2019

- Kraftfahrerkreis Bergstraße 13.01.2020